SAMHAIN

Samhain je svákem "mrtvých".

Samhain je původní Keltský svátek a slaví se 31. října, je totožný s dušičkami, které Slované slaví 2. listopadu. V Americe je obdobou tohoto svátku Halloween. Všechny tyto svátky propojují svět živých a mrtvých.

Je to období, kdy si připomínáme naše zemřelé, naše předky. Je velkým ohňovým svátkem a stojí přesně naproti druhému velkému ohňovému svátku, svátku lásky, Beltainu. Tyto dva mezníky, tato dvě zastavení v přírodě, rozdělují rok na světlou a tmavou část.

Samhainem začíná období tmy, období zimy. Tomuto období vládne Bohyně Stařena a patronkami je naše Slovanská Bohyně Morana nebo Welská Bohyně Kerridwin. Morana, spravedlivá Bohyně smrti, Tě v tomto čase učí úctě k životu. Ukazuje, že není čas zabývat se malichernostmi, zbytečnostmi a vést nesmyslé žabomyší války, kterými bychom jen mařili svůj drahocený čas zde na Zemi. Bohyně Stařena je žena v požehnaném věku, která již poznala co je v životě důležité. Zná svá slabá i silná místa a už se nehodlá přizpůsobovat svému okolí. Už načerpala životní moudrost a ví, že její čas tady je omezený. Umí rozpoznat co je životaschopné a co je potřeba odložit a nechat jít. Říká věci tak jak jsou a nemaže nikomu med kolem pusy. Umí říkat NE a slouží už jen sama sobě. Díky její síle si můžeš uvědomit, jak důležité je umět si v sobě přiznat pravdu. Jít až na kost, až na dřeň a věnovat se opravdu důležitému. Stařenu si zavolej, když potřebuješ ukázat svoje hranice. Když potřebuješ zahodit co je zbytečné a nefukční. Stařena není krásná žena, je to SÍLA, je to ten aspekt ženství, ke kterému se pojí konec. Je nekompromisní, je tvrdá, ale v jejích očích zahlédneš hrdost. Ona VÍ, prošla už celým životem a když se zaposloucháš do jejích slov, uslyšíš čirou PRAVDU, nemá potřebu Ti lhát. Jejím posláním je udělat místo novému životu.

V ženské cykličnosti je to menstruační fáze. Na konci, vždy s první kapkou krve umíráš a odkládáš to co již není schopné žít. Tak abyses mohla opět zrodit do nové podoby. Využij toto období, uvědom si své chyby, zahoď nefunkční a nedávej svou sílu něčemu, co nemá schopnost žít.

Samhain je svátkem, který otvírá brány do jiných dimenzí. Světy mrtvých a živých jsou si v tuto dobu velmi blízko a je možné nahlédnout do jejich světa. Pokud potřebuješ komunikovat se svými předky, tento svátek je tím nejvhodnějším. V tento čas není pro tyto rozhovory potřeba žádného prostředníka. Cokoli můžeš brát jako znamení. Zapal oheň, dej svíčku do okna, nos při sobě ochranný amulet, návštěvy z různých světů v tento čas nejsou vyjímečné.