Tarot

31.03.2022

Tarot jsou vlastně hrací karty, jejichž původ je velmi nejasný a je opředený tajemstvím, které zřejmě nikdo nikdy neodhalí. Na to kdy se tyto karty poprvé objevily se historické prameny různí. Také odkud karty pocházejí a kde vznikly, není úplně jasné. Některé prameny tvrdí, že tarot pochází z Indie a Dálného východu a do Evropy je přinesli Templáři. Jiné prameny uvádějí že je do Evropy donesli Cikáni nebo Arabové. Jiní historikové tvrdí, že tyto karty jistojistě vznikly na území Evropy a to někdy okolo 14. století. Nebo prý pocházejí z pokladů Egyptských knihoven, které byly ztracené a znovu objevené někdy v 15. století. Nejstarší dochované balíčky tarotových karet pocházejí z Itílie a Francie.

Ať se jejich původ datuje do kterékoli doby, tyto zvláštní karty byly, jsou a vždy budou spojovány s předpovědí budoucnosti a jejím výkladem.