„Dnes je 13. pátek“

13.07.2018

Třináctka na vás dnes bude vykukovat ze všech koutů... obava až chorobná fobie z tohoto dnu dostala příšerný název "PARASKAVEDEKATRIAFOBIE" >> po přečtení tohoto názvu mě opravdu jímá děs! V tomto spojení čísla a dnu se setkalo více negativních událostí. V některých zemích spojili nešťastnou 13 s nešťastným úterým.

>> Nejreálnější důvod, proč je pátek 13. označován za nešťastný je ten, že před 711 lety v roce 1307 v měsíci říjnu začal francouzký král Filip IV. s pronásledováním Templářů, na jehož konci byl tento řád zcela zničen a již nikdy nedošlo k jeho obnovení. Templáři byli jedním z nejmocnějších křesťanských řádů středověku. Proč byl tento řád tak zákeřně zničen? Jako vždy šlo o peníze a o moc. Templáři totiž dokázali nashromáždit velké množství majetku, až začaly kolovat legendy o jejich zakopaných pokladech. Po pádu křižáckých států, které vybudovali křižáci během svých výprav, po roce 1291 přesídlili Templáři postupně do Paříže, kde se začali živit výhradně bankovnictvím. Templáři vybudovali dokonalou rozsáhlou bankovnickou organizaci podobné té dnešní. Peníze jako takové se dali přeměnit na jinou komoditu, kterou pak Templáři uschovali na církevní půdě, kde se nikdo neodvážil krást a loupit, navíc tato půda byla Templáři hlídána. Tím se do značné míry předcházelo ztrátám majetku při přepadávání. Od Templářů si začali půjčovat i samotní králové. A to se jim stalo osudným. Francouzký král Filip IV. měl u Templářů obrovské dluhy. Tento řád navíc nepodléhal světské moci ale přímo Papeži, takže jejich moc přesahovala tu jeho královskou. Proto král Filip zinscenoval falešné obvinění z kacířství. V noci z 12. na 13. října r. 1307 nechal pozatýkat na 15 tisíc francouzských Templářů. Využil k tomu tehdejšího Papeže Klementa V., který byl fakticky jeho loutkou a začal se vykonstruovaný proces, jehož smutný výsledek známe.

>> Další čin, který způsobil, že číslo 13 bylo nazváno nešťastným nalezneme v křesťanství za života Ježíše Krista. A byla to Poslední večeře Ježíše Krista a jeho apoštolů, bylo jich celkem 13 a tím třináctým nebyl nikdo jiný než sám Jidáš, který pak Ježíše zradil.

>> co se nešťastného pátku týče, tak i toto má svůj původ v křesťanství, v pátek byl ukřižován Ježíš Kristus. Pátek byl dnem kdy se ve středověku prováděli popravy. Uzel popravčí smyčky se obtáčel 13x, 13 bylo schůdků na popraviště a 13 pencí se platila katovi mzda.

24. října 1929 to byl sice čtvrtek, ten den nastal velký propad akcií na newyorské burze, který se projevil následující den, tedy v pátek a tento den se začal nazývat černým pátkem. Výrazný projev poklesu akcií se projevil následné úterý, a proto některé státy nazývají nešťastným dnem právě úterý. Tímto krachem na newyorské burze se odstartovala velká hospodářská krize 20. století.

13. v pátek se stala nejedena nešťastná událost. Ale čas, jak ho známe my ve vesmíru neplatí. Náš řád, tak jak plynou dny, měsíce a roky byly stanoveny pro naši potřebu. Protože náš život je na této planetě konečný, proto vznikla potřeba měřit kolik nám ještě zbývá času na tomto světě. Vesmír je uspořádán podle naprosto přesných pravidel, kde mají čísla a čas své nezastupitelné místo. Ale vesmírný čas neubíhá stejně a ani se s tím naším nedá ztotožnit (myslím, kdy a za jak dlouho se něco stane). My se řídíme naším Sluníčkem, rotací Země kolem své osy a oběhem Země kolem Slunce. Proto máme den a noc a čtyři roční období. Skutečná doba, za kterou Země oběhne Slunce se nazývá TROPICKÝ ROK. Je základem pro náš kalendářní rok a je to doba za kterou se vystřídají všechna čtyři roční období. Ale kalendář sám o sobě, jak je rozdělen na dny a měsíce je vlastně jen grafický rozvrh dní, který je uspořádává do určitého systému abychom se mohli my lidé v tomto našem čase orientovat. Vždy se musí náš kalendářní rok srovnat s tím pravým TROPICKÝM ROKEM, a proto máme také každý 4. rok, tzv. rok přestupný, abychom si ten náš kalendářní rok zase srovnali podle Sluníčka. Do detailů zabíhat nechci. Toto vše jsem uváděla jen proto, abych objasnila že tu 13, která je v řadě také naším přičiněním jsme si tam vložily sami. Každé číslo má svou energii, svou vibraci a svou sílu. Velkou sílu, a to jako numerolog musím potvrdit. Ale nemohu se ztotožnit s tím, že číslo 13 je prvoplánově nešťastné. Ten význam jsme tomuto číslu dali my lidé. Číslo 13 se skládá ze dvou energií a jako vždy když jsou dvě energie vedle sebe, jsou chvíli v harmonii a chvíli zase ne. Pokud jsou ale tato dvě čísla spolu, vždy je tak musíme brát. Když vezmu přesný výklad, pak jde o jednotku, o energii začátku, uvědomění si sama sebe, sílu, které vše začíná a odstartovává spolu s novým myšlením, s originalitou, komunikací a optimismem z nových začátků. A když to spojíme, tak třináctka může být smrtí (jak je to v tarotu) ale po konci je vždy začátek, takže 13 je také znovuzrozením v to lepší.

Takže tuto negativní energii tomuto číslu jsme vložili my sami lidé. Přece ne vždy, a ne všem se v pátek 13. vždy něco stane! Naše kroky ať už vedou kamkoli nejsou nikdy náhodné, pokud se má něco stát, stane se to. Pokud se to má stát právě v tento den, neutečeme tomu, ať se tomu budeme vyhýbat jakkoli. Pokud se to stát nemá, nestane se to. Nemá cenu se tohoto dnu tak strašně bát. Co určitě má cenu je žít smysluplný a aktivní život. Strach je velmi omezující složkou našeho bytí a naším celoživotním úkolem je ho překonávat a posouvat si své hranice. Každý ten strach máme uložený někde jinde a každý s ním bojuje jinak.

autor: Betanie