Kouzla úplňků

Další úplněk očekávej  16. dubna

šest minut před devátou hodinou večerní 


Úplněk bude ve znamení Vah

Zrozenci v tomto znamení jsou velmi příjemní, milý a kultivovaní lidé. Mají za každých okolností dobré způsoby, nikdy se nestanou hrubými a vždy se řídí pravidly slušného chování. Jsou to lidé intelektuální, přemýšlivý a velmi inteligentní. Jako vzdušné znamení potřebují duševní stimulace, jinak tito lidé ztrácejí mnoho radosti ze života. Na druhé straně jsou většinou velmi neprůbojní. Nikdy nebudou natolik radikální a důrazní, aby své názory prosadili, nikdy nepůjdou do projektů na úkor ostatních. V takovém případě ustupují, bohužel i na úkor své vlastní identity, a to platí i v partnerském vztahu. Pokud se Vahám nepodaří dosáhnout dohody ve vztahu, mohou slevit a ustoupit ze svého požadavku, aby byl soulad ve vztahu zachován a tím se dopustí kompromisu na své vlastní osobě, ke své škodě.

Pro Váhy je partnerství prioritou číslo 1

Základním úkolem zrozenců ve znamení Vah je učit se navazovat vztahy se svým okolím a pochopit sám sebe jakou součást společenství. A Váhy tento úkol splňují tak, že se učí navazovat kontakt s druhým člověkem. Proto můžeme říci, že Váhy jsou partnerské znamení, ke svému životu potřebují vztah ať již přátelský nebo partnerský a bez partnera tito lidé nebudou nikdy úplní. Osobní svoboda jim nic neříká a nechápou dnešní moderní pojetí samostatnosti a nezávislosti. Už od dětství mají většinou jen jednoho kamaráda, který pro ně bude vším a podobné je to i v dospělosti. Manželství a partnerství jde těmto lidem úplně samo, přirozeně, protože přímo vychází z jejich podstaty a nemusejí se o ně nijak příliš snažit. Váhy mají potřebu vše se svým partnerem probrat, aby si pak mohli vybrat to nejlepší řešení.

Váhy mají silně vyvinutý smysl pro spravedlnost

Váhy odmítají nefér jednání, nejsou zákeřní a neintrikují. Nikdy by se nedopustili ani malých podvůdků, prostě proto, že se to nesmí. Svět kolem nás, je však většinou nespravedlivý a díky tomu mohou být Váhy nešťastné. Neumějí využít svou příležitost, pokud by to znamenalo porušit morální zásady a mravní principy.

Úkolem Vah je naučit se rovnováze

Když se podíváme na symbol tohoto znamení, vidíme dvě strany, které se pohybují okolo středu, tak aby dosáhli rovnováhy. Rovnovážný vztah je obecný přírodní fenomén. Tento stav je vždy dočasným stavem. Po období stability, klidu a rovnováhy nastane zákonité rozkolísání, tak aby se po čase ustanovila rovnováha nová. To je zákon naší přírody, ekosystému i celého vesmíru. A toto je i úkolem Vah. Zrozenci v tomto znamení nejsou vždy v rovnováze, v dokonalé harmonii. Než se ustanoví rovnováha chvíli to trvá, proto i jednání těchto lidí vykazuje jisté rozporuplnosti, a to je zcela normální. Například tito lidé mají v sobě vnitřní neklid, ale jen málokdy někam spěchají. Jsou inteligentní, ale na druhé straně jsou velice naivní a důvěřiví. Tito lidé stále vyvažují a hledají kompromis. Hledají vnitřní rovnováhu a klid. Nikam nespěchají, na všechno mají svůj čas, stresu se vyhýbají. Pokud jsou pod neustálým tlakem a nemají možnost si alespoň v něčem udělat věci po svém a v klidu, odnese to jejich zdraví.

Váhy jsou mistři kompromisu

Váhy svá jednání povedou tak dlouho, než dojde k řešení, které bude vyhovovat všem. Toto znamení můžeme také nazvat jako symbolickou holubicí míru. Umějí urovnávat spory a tišit hádky. Jsou skvělými vyjednavači a úžasní diplomaté. Hodí se na povolání psychologa nebo právníka. Jsou základním znamením a touží se posunout vpřed, ale nikdy na své cestě nikoho neohrozí. Váhy si vždy najdou tu správnou cestu a nikdy za svým cílem nepůjdou přes mrtvoly.

Váhy mají smysl pro krásu

Zde se uplatňuje vliv planety Venuše. Váhy mají blízko ke kultuře, mnohdy jsou i sami nějak umělecky nadaní, ale nemusí to tak být. Mají smysl pro hudbu, barevné cítění, milují divadlo a nebrání se ani návštěvám výstav s výtvarným uměním. To vše je velmi obohacuje. Mají estetické cítění a dobrý vkus.

Znamení Vah je mužské znamení, ale svým založením toto znamení mužům ubírá na mužnosti. Muži tohoto znamení jsou jemní, neprůbojní a málo rázní. Přízně u žen si toto znamení získá především svojí zdvořilostí, slušností, zájmem o kulturu a mírnou povahou bez agresivity.

Dala jsem si na čas, ale kouzlo pro Tebe mám. Tento úplněk je pro hloubavé a přemýšlivé duše. Pokud Ti v tento čas stejně jako mě nešlo jednoduše se rozhodnout, pokud bylo pro Tebe důležité mít u sebe někoho k nekonečným diskuzím, pak jsi i Ty pod vlivem dnešního úplňku. Váhy už prostě takové jsou. Pro ně je nastolení rovnováhy velmi důležité. A s tím souvisí i námět na můj dnešní rituál. Nepotřebuješ nic shánět pokud máš svíčky, ty Ti postačí.

Vezmi si dvě svíčky.

Chce to chvilku pro sebe, někde o samotě.

Jednu svíčku zpal a řekni do jejího plamene všechno co Tě trápí, co se Ti nepovedlo, co Tě štve, čeho se chceš zbavit. Prostě to, co ve svém životě nechceš.

Pak zapal druhou svíčku. A do té řekni vše co si přeješ, co Tě těší, co Ti dělá radost, co se Ti povedlo. Prostě všechno to hezké ve Tvém životě.

Jednu svíci si dej po pravici, druhou po levici a Ty sedni doprostřed. A rozjímej, nad vším, co bylo vyřčeno do plamene. Vše má dvě stránky. Když pomyslíš na to co se Ti nepovedlo, hned si vzpomeň na to co se Ti povedlo. Když Ti na mysl přijde to co Tě štve, rychle si vzpomeň na to co Tě těší. Snaž se vrovnávat a zůstat uprostřed. Ve svém středu, v harmonii. To je velkým úkolem i současné doby.

Přeji Ti krásný úplňkový večer.

autor: Betanie