Co již proběhlo


Beltain 2022


Žena ve své tvorbě květen 2022
Artykadlo Holice 


Společné focení - Ženy ve svém živlu 

Děkujeme úžasnému muži, Františku Koubkovi za nádherný tvořivý čas